De Alertservice

Met de Alertservice beheert u de belangrijkste wijzigingen binnen uw klantenbestand. Naast financiële informatie ontvangt u de wijzingen van de nieuwe bestuurders van een bedrijf en de uitgetreden bestuurders, de bedrijfsbeëindigingen en de fusies. De basis financiële informatie bestaat uit de gepubliceerde jaarrekeningen en de wijzigingen in het betalingsgedrag van een klant.

Natuurlijk ontvangt u ook direct een bericht van de gepubliceerde faillissementen, schuldsaneringen en surseances van betaling.

De Alertservice kunt u op maat door ons laten instellen.